SAYFAMA HOŞ GELDİNİZ


17 Haziran 2010 Perşembe

ünite calışması sırasında

Broşür Denetim Listesi ________________________________________
Genel amaç:
Hayvanları nasıl sınıflandırırım?

Öğrenci broşürünün adı:
Canlılar dünyasını gezelim tanıyalım

İnternette araştıracağım konular ve referans materyalleri:
Hayvanlar nasıl sınıflandırılır? Konu ile ilgili resimler bulunur.


Hayvanların kaça ayrıldığı ile ilgili bilgi verilip bu bilgiler görsellerle desteklenecek.
Öğrenci broşürünün hazırlanmasını desteklemede kullanacağım diğer kaynaklar:
İnternet araçları, 21.yy becerileri, fotoğraflar, ders kitapları

projeye başlarken

Araştırmaya Yönlendiren Sorular

1- Etrafınızdaki gördüğünüz hayvanlar nelerdir?2-Her hayvan birbirine benziyor mu?3-Bütün hayvanların ayakları var mı?4-Vücudundaki kemik topluluğunun adını biliyor musun?5-Eğer sadece etten oluşaydın yaşamını nasıl sürdürürdün?

ünite sonu değerlendirme araç soruları

Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım
Oylama Soruları

1. Hareket eden her şey canlı mıdır?2-Omurga nedir?


3-Hayvanlar vücutlarında omurga bulunup bulunmamasına göre kaça ayrılır?4-Omurgalı hayvanlar kaça ayrılır?


5-Omurgalı hayvanların genel özellikleri nelerdir?


6-Omurgasız hayvanlar ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

16 Haziran 2010 Çarşamba

14 Haziran 2010 Pazartesi

11 Haziran 2010 Cuma

YENİ ÜNİTE PLANI
Öğretmenin
Adı, Soyadı
Ayşe ÖZBEK,Zeynep GEDİKASLAN

Okulunun Adı
Fatih İlköğretim Okulu

Okulunun Bulunduğu Mahalle
Yeşildere Fatih Mahallesi

Okulun Bulunduğu İl
Ankara

Ünit Bilgisi
Ünite Başlığı
Canlılar Dünyasını Gezelim ,Tanıyalım.
Hayvanları sınıflandıralım.


Ünite Özeti

Hayvanlar vücutlarında omurga bulunup bulunmamasına göre;

1. Omurgalı hayvanlar

2. Omurgasız hayvanlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Omurgalı hayvanları kendi içinde 5 gruba ayırabiliriz. Bunlar;

1. Balıklar

2. Kurbağalar

3. Sürüngenler

4. Kuşlar

5. Memeliler' dir.


Dersin Adı
Fen ve Teknoloji

Sınıf Düzeyi
5.sınıf

İşlenmesi için Gerekli Ortalama Süre
4 ders saati( 1hafta)

Ünitenin Temelleri
Hedeflenen İçerik (Konu Başlıkları)

1-Hayvanları sınıflandıralım
2-Omurgalı hayvanları sınıflandırıp tanıyalım
3-Omurgasız hayvanları tanıyalım

Öğrenme Amaçları/Çıktıları (Kazanımları)

1-Gözlemleri sonucunda çevresindeki hayvanları benzerlik ve farklılıklarına göre listeler.
2-Hayvanları bir omurgaya sahip olup olmaması açısından omurgalı ve omurgasız olarak sınıflandırır.
3-Omurgalı hayvanları memeliler, kuşlar, sürüngenler, kurbağalar ve balıklar olarak sınıflandırır.
4-Omurgalı hayvanların genel özelliklerini açıklar.
5-Görünüşleri ve hareketleri birbirine benzediği halde aynı sınıfta yer almayan omurgalı hayvanlara örnekler verir.
6-Omurgasız hayvanlara örnekler verir.
7-Bir omurgalı ve omurgasız hayvanı inceleyerek gözlem sonuçlarını kaydeder.

Öğretim Programı Tasarım Soruları

Temel Soru
Canlılar neden birbirine benzemiyor?

Ünite Soruları
1-Canlılar benzerlik ve farklılıklarına göre kaça ayrılır?

2- Canlıların incelenmesinde sınıflandırma nasıl kolaylık sağlar?

3- Omurga nedir?

İçerik Soruları

1- Çevremizdeki hayvanların benzer ve farklı yönleri nelerdir?

2-Hayvanlar bir omurgaya sahip olup olmamaya göre kaça ayrılır?

3-Omurgalı hayvanlar kaça ayrılır?

4-Omurgalı hayvanların özellikleri nelerdir?

5- Omurgasız hayvanlara örnekler veriniz.

6- Omurgasız hayvanlardan bir tanesi ile ilgili bilgi veriniz

Değerlendirme Planı
Değerlendirme Zaman Çizelgesi
Proje çalışması başlamadan önce:
Soru sorma
Günlükler
Proje planı
K-W-L şeması

Öğrenciler projeleri üzerinde çalışırken ve görevleri tamamlarken:
Yazılı özetler
Günlüler
Soru sorma
Grup ve bireysel değerlendirme

Proje çalışması tamamlandıktan sonra:
K-W-L şeması
Proje provası
Yansıtma yazısı


Değerlendirme Özeti
Proje çalışması tamamlandıktan sonra ele edilen veriler (K-W-L şeması,proje provası,yansıtma yazısı)öğrenciler ile birlikte gözden geçirilir.Tespit edilen eksiklikler günlüğe not edilir.

Ünite Ayrıntıları
Önkoşul Becerileri

1-Çevrenizdeki hayvanları sınıflandırmanız istenseydi bu hayvanları hangi özelliklerine göre sınıflandırırdınız?

2-Tüm hayvanların vücudunda omurga bulunur mu?

3-Omurganın sınıflandırmada önemi nedir?

4-Omurganızın size sağladığı yararlar nelerdir?

5-Tüm omurgalı hayvanlar benzer özellik gösterir mi?

6-Sizce hangi hayvanlar omurgasızdır?

Bu sorulara verilen cevaplara göre ön koşul becerileri tespit edilir.

Öğretim (Öğrenme ve Öğretme) Süreçleri

HAYVANLAR
OMURGASIZ HAYVANLAR OMURGALI HAYVANLAR

ÖRNEK: ARI, MİDYE, KELEBEK, KARINCA 1. MEMELİLER (YARASA)
SALYANGOZ, TOPRAK SOLUCANI… 2. KUŞLAR (SERÇE)
3. SÜRÜNGENLER (YILAN)
4. KURBAĞALAR (AĞAÇ KURBAĞASI)
5. BALIKLAR (SAZAN)
Yukarıdaki gibi bir kavram haritası oluşturulur.


Bireysel Farklılıklara Yönelik Destek

Özel ihtiyaçları olan (engelli) öğrenci
Öğrenme güçlüğü çeken öğrenci
Üstün zekalı ya da yetenekli öğrenci

Ünite için Gerekli Kaynaklar ve Malzemeler


Teknoloji – Donanım
Bilgisayarlar,internet bağlantısı,yansıtma sistemi,


Teknoloji – Yazılım
0 İşlem Tablosu
0 Masaüstü Yayıncılık
0 E-posta
0 CD üzerinde ansiklopedi 0 Görüntü İşleme
0 Web Tarayıcı
0 Çokluortam
0 Web Sayfası Geliştirme
0 Kelime İşlemci
0 Diğer


Basılı Malzemeler Ders Kitabı, Öğretim Programı Rehber kitapları, hikaye kitapları, laboratuvar el kitapları,ansiklopediler vb.
Sarf Malzemeleri Kalem, defter ,silgi vb.
İnternet Kaynakları Ünitenizin uygulanmasını destekleyecek web adresleri.
Diğer Kaynaklar Okul gezileri, uzmanlar, diğer sınıflardaki öğrenciler ve öğretmenler, toplum üyeleri vb.